หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้ง 2 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(ประจำปี 2561) [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564) ของทต.นาแก้วประจำปีงบประมาณ2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564) ของทต.นาแก้วประจำปีงบประมาณ2561 (ครึ่งปีแรก) [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564) ของทต.นาแก้วประจำปีงบประมาณ2561 (ครึ่งปีหลัง) [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
คู่มือการชำระภาษีฉบับประชาชน [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
การฝึกอบรม ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและความรู้เกี่ยวกับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 45  
 
ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ทต.นาแก้ว [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 46  
 
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 12 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 27 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 82  
 
  (1)  
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100