หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 


นายกฤษฎา แสงแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว
 


นายเทพฉัน สีสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว


นายชาญยุทธ อินทร์พรหม
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว
 


นายบรรจง ธิการ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว


พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ ดวงเขตต์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100