หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่อยู่ :: เลขที่ 279 หมู่ 4 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ :: 054-362150
โทรสาร :: 054-362775
Web Site :: www.nakaew.go.th
Email :: onanong_sss@hotmail.com
 
 

สำนักปลัด 100

ห้องนายกฯ 101

ห้องปลัดเทศบาล 102

หัวหน้าสำนักปลัด 103

ห้อง ผอ.กองคลัง 104

กองคลัง 105

ห้อง ผอ.กองช่าง 106

กองช่าง 107

งานป้องกัน 108

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 109

โรงเก็บของ 110
 
แผนที่ดาวเทียม
 
เทศบาลตำบล นาแก้ว
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100