หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 481-62-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลนาแก้ว 9 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมกล้อง CCTV (จุดหัวสะพาน 108 ช็อป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-2422 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36