หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนหมายเลข กพ 3848 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง) จำนวน 2976 ถุง สำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ตำบลนาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดตกแต่ง จัดสถานที่ เวที และเครื่องเสียง โครงการงานประเพณีแปดเป็ง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อสังฆทาน โครงการงานประเพณีแปดเป็ง ประจำปี 2562 จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาจัดตกแต่งขบวนแห่ครัวตาน ม.๙ ตามโครงการงานประเพณีแปดเป็ง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดตกแต่งขบวนแห่ครัวตาน ม.๘ ตามโครงการงานประเพณีแปดเป็ง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดตกแต่งขบวนแห่ครัวตาน ม.7 ตามโครงการงานประเพณีแปดเป็ง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดตกแต่งขบวนแห่ครัวตาน ม.๖ ตามโครงการงานประเพณีแปดเป็ง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2