หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.หัวเสือ   จ้างจ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
ทต.นาแก้ว   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-2422 ลำปาง(รถขยะใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.นายาง   ซื้อถุงยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลนายาง จำนวน 8 ครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.นิคมพัฒนา   จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ลป.ถ. ๕๗-๐๒๔ บ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมพัฒนา กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.นิคมพัฒนา   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.นิคมพัฒนา   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศพด. อบต.นิคมพัฒนา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.นิคมพัฒนา   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.นิคมพัฒนา   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) รายการ ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.นิคมพัฒนา   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ศพด. อบต.นิคมพัฒนา) รายการตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.นิคมพัฒนา   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.นิคมพัฒนา   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.บ้านค่า   จ้างเสริมผิวแอสฟัทล์คอนกรีตถนนสาย ลป.ถ.๖๑-๐๐๘ ถนนซอย ๑๒ เชื่อมซอย ๑๓ บ้านสบค่อม หมู่ที่ ๑ บ้านสบค่อม ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.บ้านค่า   จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ลป.ถ.๖๑-๐๑๐ ถนนในหมู่บ้าน บ้านห้วยเป้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.บ้านค่า   จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ลป.ถ.๖๑-๐๑๑ ถนนซอย ๕ เชื่อมซอย ๗ บ้านใหม่รุ่งเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.บ้านค่า   จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ลป.ถ.๖๑-๐๑๐ ถนนในหมู่บ้าน บ้านห้วยเป้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
ทต.บ่อแฮ้ว   ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 237
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100