หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องทั่วไปต่อคณะรัฐมนตรี  [ 7 ส.ค. 2562 ]   
 
แก้ไขในส่วนขององค์ประกอบของคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัด  [ 19 ก.ค. 2562 ]   
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์ จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั่วประเทศ  [ 10 มิ.ย. 2562 ]   
 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ปี 2562  [ 20 มิ.ย. 2562 ]   
 
ลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา  [ 6 มิ.ย. 2562 ]   
 
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชน  [ 30 พ.ค. 2562 ]   
 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน  [ 29 เม.ย. 2562 ]   
 
การเปิดรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  [ 26 เม.ย. 2562 ]   
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดให้มีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. ครั้งที่ 1/2562  [ 3 เม.ย. 2562 ]   
 
กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562  [ 26 มี.ค. 2562 ]   
 
แจ้งมาตรการควบคุมการประกอบธุรกิจรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย  [ 20 มี.ค. 2562 ]   
 
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ฯ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา  [ 14 มี.ค. 2562 ]   
 
ระเบียบการรับสมัคร โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลำปาง  [ 7 มี.ค. 2562 ]   
 
การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562  [ 4 มี.ค. 2562 ]   
 
ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  [ 4 ก.พ. 2562 ]   
 
การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในท้องที่จังหวัดลำปาง  [ 25 ม.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 183