หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 


นายสุทัศน์ ขัตติยะ
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว
 


นายอนิวัฒน์ นามเมือง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว


นางแสงเดือน ปินแก้วนา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว
 
 


นายชูเกียรติ กองกิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เขต1


นายวรวุฒิ วังแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เขต1


นางมุกดา ทินหยู่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เขต1


นายชิมอาจ พรมเสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เขต1


นายสมบูรณ์ เตวะนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เขต2


นายสมดุลย์ กันวะนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เขต2


นางกิตติกัญญา เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เขต2


นายสุบิน ไชยานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เขต2


นายนิคม เทพวัลย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว เขต2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100