หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 


นายนิคม เทพวัลย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว
 


นายบุญธรรม วงค์ศร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว


นายอนิวัฒน์ นามเมือง
เลขานุการสภาเทสบาลตำบลนาแก้ว
 
 


นายบุญลือ สุธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑


นายสุพรรณ์ ยาโน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑


นายสุทัศน์ ขัตติยะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายธนกฤต ถิ่นสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒


นายบุญสม แสงแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒


นายวราวุฒิ ขิงทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒


นายสมภพ ปิงจอม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100