หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ \"ทำขนมไทย\" [ 9 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 37
 


 
โครงการ \\\\\\\"ลำปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา\\\\\\\" [ 9 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 25
 
 
     


 
โครงการจัดทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 31
 


 
กิจกรรมโรงเรียนผุ้สูงอายุเทศบาลตำบลนาแก้ว [ 30 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 64
 
 
     


 
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 [ 11 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 151
 


 
กิจกรรมรณรงค์ ลดโฟม และพลาสติก ทต.นาแก้ว [ 19 ธ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 138
 
 
     


 
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลนาแก้ว [ 15 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 150
 


 
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]  
อ่าน: 276
 
 
     


 
การประชุมเพื่อวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายจังหวัดลำปาง [ 20 ต.ค. 2560 ]  
อ่าน: 249
 


 
โครงการประชุมคณะกรรมสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว [ 20 ต.ค. 2560 ]  
อ่าน: 273
 
  (1)     2      3      4