หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 

 
ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)บ้านศรีดอนมูน หมู่ ๖ ณ ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านศรีดอนมูน หมู่ ๖ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 14.11 น. โดย คุณพัชรินทร์ สินจักร์

ผู้เข้าชม 60 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100