หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว เรื่องประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นมชนิด ยู เอช ที) สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กตำบลนาแก้ว (สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตกรผู้เลี้ยงโคนมฯ) จำนวน 2,208 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 11.24 น. โดย คุณพานทิพย์ แก้วนารี

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100