หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบนาแก้ว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นมชนิด ยู เอช ที) สำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนาแก้ว (สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตกรผู้เลี้ยงโคนมฯ) โรงเรียนบ้านจอมปิง จำนวน 1,320กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2564 เวลา 11.33 น. โดย คุณพานทิพย์ แก้วนารี

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100