หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 

 
โครงการเตรียมความพร้อม ก้าวสู่วัยผู้สูงอายุ  
 

งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาแก้ว ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อม ก้าวสู่วัยผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพกายที่ดี เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดี  ปฏิบัติตนอยู่ในสังคมในวัยสูงอายุอย่างมีความสุข และส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมผู้สูงอายุ โดยมีนายศิริพงษ์ เขาเรียง นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ในวันท่ี่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาแก้ว

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2563 เวลา 09.12 น. โดย คุณ ศันสนีย์ ธรรมจักร์

ผู้เข้าชม 31 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/13

ลำดับภาพที่ 2/13

ลำดับภาพที่ 3/13

ลำดับภาพที่ 4/13

ลำดับภาพที่ 5/13

ลำดับภาพที่ 6/13

ลำดับภาพที่ 7/13

ลำดับภาพที่ 8/13

ลำดับภาพที่ 9/13

ลำดับภาพที่ 10/13

ลำดับภาพที่ 11/13

ลำดับภาพที่ 12/13

ลำดับภาพที่ 13/13
<<
>>
X