หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 

 
สาาะสำคัญในสัญญาจ้างเหมาจัดทำวัสดุสาธิต ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกและลดขยะต้นทาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 16.24 น. โดย คุณชรินทร์ทิพย์ เป็งอินตา

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100