หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย   9 ก.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ สินค้า OTOP ตำบลนาแก้ว   25 ก.ค. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญ มาใช้บริการที่อ่านหนังสือสำหรับชุมชน   23 ก.ค. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรม เชิญร่วมบริจาคหนังสือ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน   23 ก.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล   23 ก.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี   9 ก.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนาแก้ว   28 มิ.ย. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว ประจำปีงบป่ระมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2   28 มิ.ย. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว ประจำปีงบป่ระมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1   28 มิ.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล   28 มิ.ย. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรมาภืบาลและความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาแก้ว โดย สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำปาง   28 มิ.ย. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผังกระบวนงานรับเรื่องร้องทุกข์   27 มิ.ย. 2562 16
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100