หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ซอย 1 ) บ้านสองแควสันติสุข หมู่ที่ 9   26 ก.ย. 2562 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 1 บ้านสองแควสันติสุข หมู่ 9   23 ก.ย. 2562 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 โครงการ(เงินสะสม)   14 ก.ย. 2561 382
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง      18 ต.ค. 2559 625
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (หลังบ้านหมอน้อย) บ้านพระธาตุจอมปิง หมู่ที่ 8   4 พ.ย. 2557 820
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านเลขที่ 102/1) บ้านพระธาตุจอมปิง หมู่ที่ 8   4 พ.ย. 2557 775
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างบ้านป้าอิน) บ้านพระธาตุจอมปิง หมู่ที่ 8   4 พ.ย. 2557 800
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างบ้านนายบุญช่วย) บ้านป่าแข หมู่ที่ 7   4 พ.ย. 2557 778
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1 (ข้างบ้านพ่อขัน แฟงชัยภูมิ) บ้านป่าแข หมู่ 7   4 พ.ย. 2557 801
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างบ้านนายพัด เมืองสิทธิ์) บ้านป่าแข หมู่ที่ 7   4 พ.ย. 2557 748
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายศรีมา ปงธิยา) บ้านสองแควใต้ หมู่ที่ 2   4 พ.ย. 2557 932
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 5 รายการ    11 ธ.ค. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 44
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100