หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง บ้านสองแควสันติสุข หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18 พ.ค. 2563 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถแบ็คโฮ ฝังกลบขยะและปรับพื้นที่บ่อขยะ หมู่ที่ 3  22 เม.ย. 2563 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง   20 มี.ค. 2563 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว จำนวน 14 รายการ   20 มี.ค. 2563 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อหมุึกคอมพิวเตอร์ คลัง  19 มี.ค. 2563 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานก่อสร้าง  18 มี.ค. 2563 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สาระสำคัญสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นมยูเอชที ชนิดกล่อง) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล นาแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓   17 มี.ค. 2563 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สาระสำคัญสัญญา จัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน ยูเอชที ชนิดกล่อง) สำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ตำบลนาแก้ว จำนวน 4 โรงเรียน  17 มี.ค. 2563 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงาน 4รายการ(คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มี.ค. 2563 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายรณรงค์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๓  13 มี.ค. 2563 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำสูบน้ำไฟฟ้า บ้านศรีดอนมูน ม.6  11 มี.ค. 2563 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อทรายกรองระบบประปาพร้อมเปลี่ยน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มี.ค. 2563 19
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 50
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100