หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบท และน้ำยาพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563  14 ก.ค. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง) สำหรับนักเรียนสังกัดงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ตำบลนาแก้ว (โรงเรียนบ้านจอมปิง)  30 มิ.ย. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง) สำหรับนักเรียนสังกัดงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ตำบลนาแก้ว (โรงเรียนสบต๋ำวิทยา)  30 มิ.ย. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน (นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง) สำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ตำบลนาแก้ว (โรงเรียนบ้านสองแควใต้)  30 มิ.ย. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในาขตพื้นที่ตำบลนาแก้ว (โรงเรียนนาแก้วประชารัฐ)  30 มิ.ย. 2563 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว ประจำเดือน ก.ค 63-ก.ย 63  29 มิ.ย. 2563 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ บ้านนาแก้วตะวันตก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มิ.ย. 2563 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๑๙ ต่อจากของเดิม ถึงหน้าบ้านนายชาตรี หนิ้วปัน) บ้านป่าแข หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มิ.ย. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๖) บ้านป่าแข หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มิ.ย. 2563 12
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก)  25 มิ.ย. 2563 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย6) บ้านป่าแข หมู่ที่7  25 มิ.ย. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย2 บ้านนาแก้วตะวันตก หมู่ที่4  25 มิ.ย. 2563 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100