หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
แผนการเบิกจ่ายเงืน ประจำปีงบประมาณ 2562 / ไตรมาสที่ 4 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
แผนการเบิกจ่ายเงืน ประจำปีงบประมาณ 2562 / ไตรมาสที่ 3 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
แผนการเบิกจ่ายเงืน ประจำปีงบประมาณ 2562 / ไตรมาสที่ 2 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
แผนการเบิกจ่ายเงืน ประจำปีงบประมาณ 2562 / ไตรมาสที่ 1 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ส่วนที่ 2 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ส่วน 1 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
เทศบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 6 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 13  
 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 [ 6 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
แผนดำเนินปี 2561 [ 21 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
แผนดำเนินงานปี 2560 [ 21 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานติดตามฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 21 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานติดตามผลครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 21 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 12 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)  
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100