หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การพิจารณาทบทวนยกร่างเทศบัญญัติ [ 21 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
เทศบัญญัติปี 62 [ 26 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 142  
 
เทศบัญญัติปี61 [ 26 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี พ.ศ.2559 - 2561 [ 14 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 108  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลนาแก้ว พ.ศ.2560 [ 18 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 85  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลนาแก้ว พ.ศ.2560 - 2564 [ 18 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาแก้ว [ 18 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 118  
 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ.2559 – พ.ศ.2563 [ 16 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 123  
 
แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 11 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 75  
 
แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยตรวจสอบภายใน [ 11 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 79  
 
  (1)  
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100