หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
ในเขตเทศบาลถนนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การสัญจรไปมาส่วนใหญ่ใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถโดยสารประจำทาง
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
แม่น้ำ จำนวน 2 สาย ได้แก่ น้ำแม่ต๋ำ และแม่น้ำวัง ที่ไหลผ่านพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบล นาแก้ว ทั้ง 9 หมู่บ้าน
เป็นลำน้ำที่เกษตรกรใช้น้ำในการเพาะปลูก
ห้วย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ แม่ก๋อย ห้วยคาว ห้วยขุนแก่น ห้วยป่าบง
หนอง จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
  หนองกุ่ม ขนาดพื้นที่ 15 ไร่
  หนองจระเข้ ขนาดพื้นที่ 10 ไร่
  หนองก้างปลา ขนาดพื้นที่ 2 ไร่
  หนองฟาน ขนาดพื้นที่ 2 ไร่
  หนองเขียด ขนาดพื้นที่ 11 ไร่
  หนองใต้ ขนาดพื้นที่ 15 ไร่
  หนองโป่ง ขนาดพื้นที่ 4 ไร่
บึง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บึงเจ้าพ่อ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่
หล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  อ่างเก็บน้ำ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ สระเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง
  ห้วยงูสิงห์ โครงการชลประทานขนาดเล็ก สระเก็บน้ำห้วยคอก
  ห้วยต้องสู้ โครงการชลประทานขนาดเล็ก สระเก็บน้ำหนองโป่งดำ
  ห้วยฮวก โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฮวก บ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง ที่ตั้ง วัดสองแควเหนือ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ลึก 39 เมตร หน่วยงานก่อ สร้าง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  ห้วยคอกช้าง โครงการชลประทานขนาดเล็ก
  ห้วยแม่เป๊าะ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เป๊าะ
  ห้วยแม่บึ้ง โครงการฝายประชาอาสาและการบำรุงรักษา ฝายแม่ต๋ำ โครงการชลประทานตามพระราชดำริ
  ห้วยสะเรียม โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายแม่น้ำวัง โครงการฝายน้ำล้นแม่น้ำวัง
  ห้วยอีแร้ง โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายแม่น้ำวัง โครงการฝายแม่น้ำวังบ้านศรีดอนมูน
        ฝายห้วยแม่ก๋อย โครงการฝายแม่น้ำวังบ้านศรีดอนมูน
        ฝายห้วยแม่บึ้ง โครงการฝายประชาอาสา
สูบน้ำ จำนวน 5 แห่ง
สูบน้ำหนองกุ่ม อัตราการส่งน้ำ 540 ลบม/ชม.
สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านแสงแควใต้ อัตราการส่งน้ำ 1,080 ลบม/ชม.
สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านศรีดอนมูน อัตราการส่งน้ำ 1,080 ลบม/ชม.
สูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านป่าแข อัตราการส่งน้ำ 1,080 ลบม/ชม.
สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านพระธาตุจอมปิ อัตราการส่งน้ำ 1,080 ลบม/ชม.
 
 
ทรัพยากรป่าไม้ ในเขตเทศบาลตำบลนาแก้วมีป่าไม้และป่าสงวนอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100