หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
การขอรับบำเหน็จ
1) การแจ้งขุดดิน
2) การแจ้งถมดิน
1) การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
2) การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
3) การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
4) การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
5) การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
6) การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
7) การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
8) การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
9) การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
10) การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
11) การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
12) การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
13) การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100