หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 


นายรุ้ง ธนันไชย
ปลัดเทศบาลตำบลนาแก้ว
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
 


นางสาวภัทราพร ศรีวิชัย
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)


นายวิษณุพงษ์ ใจธิ
นิติกรชำนาญการ


นางสาวภัทรสุดา ท้าวราช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวปิยะเนตร เกษณา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสุรดาภัทร ไชยชุมพล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายสมพล ปูสิริพงษ์สาร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


พ.จ.อ.นเรศ คำวงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100