หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
ทต.แม่ปุ เว็บไซต์ ทต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง เปิดให้บริการแล้วค่ะ    10 0 7 ธ.ค. 2562
อบต.แม่สัน เว็บไซต์ อบต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เปิดให้บริการแล้วค่ะ   5527 3 6 ธ.ค. 2562
อบต.บ้านเอื้อม แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.บ้านเอื้อม จ.ลำปาง   773 4 24 พ.ย. 2562
ทต.นาแก้ว ตำแหน่งว่าง   1563 5 18 พ.ย. 2562
ทต.นาแก้ว รายชื่อคนที่ได้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   36 2 8 พ.ย. 2562
อบต.ดอนไฟ เว็บไซต์ อบต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ให้บริการแล้วค่ะ    6 0 6 พ.ย. 2562
ทต.แม่ปุ เว็บไซต์ (ทดลอง) เทศบาลตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ให้บริการแล้วค่ะ    8 0 24 ก.ย. 2562
ทต.บ่อแฮ้ว สอบถามเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่โอนเงินเข้าบัญชี เดือน กรกฎาคม 2562 เข้าวันที่เท่าไหร่ครับ   46 1 5 ส.ค. 2562
อบต.นายาง test   1345 0 29 ก.ค. 2562
อบต.แม่สัน รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง   487 0 22 ก.ค. 2562
ทต.นาแก้ว รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง   68 0 22 ก.ค. 2562
ทต.นาแก้ว รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล   174 0 6 มิ.ย. 2562
อบต.หัวเสือ การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   227 1 5 มิ.ย. 2562
ทต.บ่อแฮ้ว ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ตั้งแต่ทางเลียบทางรถไฟถึงทางรถไฟ หมู่ 2 ตำบลบ่อแฮ้ว   483 1 5 มิ.ย. 2562
อบต.นายาง รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานพัสดุ   468 1 13 พ.ค. 2562
อบต.นายาง รับโอน(ย้าย) หน.สป.   372 1 18 มี.ค. 2562
ทต.บ่อแฮ้ว ติดตามเบี้ยยังชีพ ตกเบิก ผู้พิการย้อนหลัง ได้ยื่นเรื่องตามหนังสือเรียก   327 0 4 ก.พ. 2562
ทต.บ่อแฮ้ว อะไรกันนักกันหนากับน้ำประปา   1000 0 22 ม.ค. 2562
ทต.บ่อแฮ้ว น้ำประปาพัฒนาบ้างรึยัง   593 6 3 ม.ค. 2562
อบต.นิคมพัฒนา เว็บไซต์ อบต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง เปิดให้บริการแล้วค่ะ   375 0 18 ธ.ค. 2561
อบต.แม่สัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   320 0 7 ธ.ค. 2561
อบต.บ้านเอื้อม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   259 0 7 ธ.ค. 2561
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100